Budocentrum Fun & Fit sinds 2007

Na jarenlang voor een sportcentrum te hebben les gegeven vond Michel Posthumus het tijd om voor zichzelf te starten.

Sinds de start van Fun & Fit heeft Michel niet stilgestaan. Binnen een jaar groeide de club uit naar ruim 100 leden en werden de groepen uitgebreid op woensdag en zaterdag. Vanaf dat moment kreeg Fun & Fit ondersteuning van Frank van Boxtel (Dojo assistent en Coach), Thomas Mooijer (assistent) en Martin Schilder (Assistent en Coach). Naast judolessen voor de jeugd werd gestart met judolessen voor senioren.

In 2010 groeide Budocentrum Fun & Fit naar ruim 200 leden en werd een 2e locatie (Langemeerstraat, te Edam) een feit. Ook werd gestart met wedstrijdtraining voor judoka’s die meer toernooien wilden draaien (9-12 jaar). In 2012 groeide Fun & Fit nog verder uit en werd gestart met Tai-Jutsu onder leiding van Michel Kuenen (4e Dan Tai-Jutsu).

In 2013 werd Judovereniging Jita Kyoei in Middenbeemster overgenomen door Budocentrum Fun & Fit en was de 3e locatie een feit. Samen met Frank van Boxtel is gestart met het lesgeven op dinsdag en vrijdag en kreeg Frank ondersteuning van Ruben Geerlings als assistent. In 2018 is heeft Ruben Geelings het stokje van Frank van Boxtel overgenomen en is Ruben hoofdtrainer voor de vrijdag lessen in Middenbeemster geworden. In 2013 zijn we ook gestart met judolessen voor mensen met een lichamelijke-, geestelijke- en meervoudige beperking bij Breidablick, in Middenbeemster. Zo werd de 4e locatie al snel een feit.

Rondom het Budocentrum heeft zich een hecht team van vrijwilligers verbonden via de in 2010 opgerichte Stichting Fun & Fit. Deze stichting is opgericht om de budosport verder te promoten in onze regio en daarmee ook een basis te vormen voor de aangroei van nieuwe leden. Onderdeel van de doelstelling van de stichting was ook om de continuïteit te waarborgen van de budosporten in Edam-Volendam en Middenbeemster.

Van eenmanszaak naar vereniging

In 2019 ontstond een situatie dat Michel en de Stichting werden benaderd door de Gemeente Edam-Volendam en Turnvereniging Mauritius. Om de bouw en exploitatie van een nieuw sportcentrum in Volendam mogelijk te maken zochten ze nog een extra partner. Dit betekende dat Fun & Fit de gelegenheid zou krijgen een eigen dojo in te richten die volledig beschikbaar zou zijn voor de club. We konden deze kans natuurlijk niet laten lopen!

De impact van dit besluit was echter wel dat we extra financiële middelen moesten kunnen aantrekken en in de vorm van een eenmanszaak en stichting was dit niet goed mogelijk. Sinds november 2019 is Budocentrum Fun & Fit daarom overgegaan van de eenmanszaak naar een vereniging.

Eerste bestuur van de vereniging

Het eerste bestuur van de vereniging bestond uit een dagelijks bestuur en aanvullende bestuursleden.

Dagelijks bestuur:

  • Voorzitter – Jan Nieuweboer
  • Secretaris – Ruben Geerlings
  • Penningmeester – Jack Leeflang

Overige bestuursleden:

  • Technische zaken (Hoofdtrainer) – Michel Posthumus
  • Wedstrijden – Kees Tol
  • Omgangsvormen – Christa van Duin
  • Marketing & Communicatie – Anna Veerman
Inmiddels heeft Christa van Duin de rol van Secretaris overgenomen van Ruben die helaas in 2022 vertrokken is uit het bestuur.

Beleid

Fun & Fit staat voor budosport met een lach. Maar over sommige zaken zijn we heel serieus. We werken vanuit de budowaarden, waarin respect voor elkaar een belangrijke is. Seksuele intimidatie en pestgedrag zijn bij ons uit den boze! En we vinden het ook erg belangrijk dat we netjes omgaan met de gegevens van onze leden en sponsors. En trouwens ook netjes en schoon in de dojo sporten. Dat betekent dat we op een aantal vlakken beleid hebben opgesteld waar wij ons aan houden. Mocht het toch ergens mis gaan, dan kun je je richten tot de klachtencommissie. Hieronder vind je een aantal brondocumenten over ons beleid. Hiernaast de contactgegevens van de belangrijkste mogelijkheden als je ergens mee zit. Natuurlijk verwachten we dat als er zaken zijn die je niet lekker zitten je voor of na de les bij ons kan komen praten.

Gewenst Gedrag Beleid

Het “Gewenst Gedrag Beleid” heeft als doel om binnen de club een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is. Het “Gewenst Gedrag Beleid” is opgesteld voor- en heeft betrekking op alle sporters, begeleiders en vrijwilligers van de club.

Onderdeel van het Gewenst Gedrag Beleid is het beleid Omgangsvormen.

Pest Protocol

Door gewenst gedrag te stimuleren proberen we pesten binnen de club te voorkomen. In het protocol lees je hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Daarbij is ook uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Protocol tegen seksuele intimidatie

Door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden proberen we seksuele binnen de vereniging te voorkomen. In het protocol lees je hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Ook hier is uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Privacy Statement

Budocentrum Fun & Fit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Budocentrum Fun & Fit houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klachtencommissie

Als er iets gebeurd is dat volgens jou strijdig is met het gedragsprotocol wend je dan tot de Klachtencommissie. Deze is ingesteld om situaties te onderzoeken, te mediëren of door te verwijzen naar onze Vertrouwenspersoon of de Vertrouwenspersoon van de bond. Je kunt contact opnemen met de commissie via:
klachtencommissie@funenfit.com

Contactgegevens

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op! Wij zullen binnen een week reageren op uw mail.

Privacy Officer
Jan Nieuweboer
privacy@funenfit.com

Vertrouwenscontactpersoon
Christa van Meer
vcp@funenfit.com

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.